Doctor of Medicine Dentist Lidia Jamróz-Wilkońska
SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS


Dr n. med. lek. dent. Lidia Jamróz-Wilkońska jest absolwentką Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów partycypowała w licznych Studenckich Towarzystwach Naukowych: przy Katedrze Historii Medycyny, Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej, Pracowni Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Katedrze i Zakładzie Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej oraz przy Pracowni Stomatologii Dziecięcej. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy badawczej ze stomatologii zachowawczej i stomatologii estetycznej. Od 2009 r. jest aktywnym członkiem The Japanese Society for Dental Materials and Devices (JSDMD) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Badań Stomatologicznych – IADR (International Association for Dental Research), a od 2012r. – Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego (część Europejskiego Towarzystwoa Periodontologicznego). Aktywnie uczestniczy na konferencjach naukowych gdzie prezentuje wyniki badań naukowych. Jest laureatką licznych konkursów i wyróżnień naukowych. Lidia Jamróz-Wilkońska jest autorem i współautorem ponad 50 artykułów naukowych oraz 3 rozdziałów w książce „Stomatologia” Medical Tribune 2013. Jest chętnie zapraszanym i wysoko ocenianym wykładowcą z zakresu stomatologii estetycznej, periodontologii, periochirurgii oraz EBD (stomatologii opartej na dowodach naukowych). W 2014 ukończyła cykl kursów prowadzonych przez prof. Sculean’a - Curriculum in Periodontology organizowane przy ścisłej współpracy z uniwersytetem w Bern (Szwajcaria). Obecnie jest w trakcie specjalizacji z periodontologii w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Marii Chomyszyn-Gajewskiej.

 

Wystąpienia na konferencjach naukowych:


Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych Kraków 1-3 IV 2004 – wygłoszenie pracy pt.” Jakość opracowania kanałów korzeniowych przy zastosowaniu systemów maszynowych FlexMaster (VDW) oraz Lightspeed (Lightspeed Technology Inc.) i narzędzi palcowych (pilnik H) – badania laboratoryjne.”


II Ogólnopolska i XLIII Międzywydziałowa Konferencja Naukowa Studentów Akademii Medycznych Katowice 5-7 V 2004r. – wygłoszenie pracy pt.” Jakość opracowania kanałów korzeniowych przy zastosowaniu systemów maszynowych FlexMaster (VDW) oraz Lightspeed (Lightspeed Technology Inc.) i narzędzi palcowych (pilnik H) – badania laboratoryjne.”


Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Badań Stomatologicznych – IADR – Istambuł 25-28 VIII 2004r. – wygłoszenie pracy pt.” Effciency of H- file compared with FlexMaster and Lightspeed rotary instruments.”


Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych Kraków 21-23 IV 2005r. – wygłoszenie pracy pt.” Estetyczna odbudowa złamanej korony materiałem kompozytowym Ceram-X duo u 17-letniego pacjenta. Opis przypadku.”


XV Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im.Michała Kłopotowskiego Łódź 20-21 maja 2006r. – wygłoszenie pracy pt. „Analiza spektrofotometryczna barwy zębów przed wybielaniem i po wybielaniu.”


IX Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu 24-27 kwietnia 2007r. – wygłoszenie pracy pt.”Wpływ wybranych napojów na stopień trwałego przebarwienia zębów w badaniach spektrofotometrycznych in vitro.”


International Association for Dental Research General Session – IADR 14– 17 VII 2010r. Barcelona – wygłoszenie pracy pt.”In vitro evaluation of composites’ surfaces after different polishing systems.”

45th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) with the Scandinavian Division (NOF) – 3 IX 2011r.- wygłoszenie pracy pt.”Sealing ability of two thermoplastic materials different irrigations protocols”


1st Conference of the Polish Society of Periodontology – Warszawa 29-03-2014r - „Treatment of the inflamatory – proliferative tumor – interdisciplinar periodontal and surgical approach”

 

Konkursy i nagrody:

Global University Case Contest 2004/05 – wrzesień 2005r. – “Ceram X – nano ceramic restorative in practis”

Podziękowanie za wystąpienie na konferencji IADR Barcelona 2010 – wykład i spotkanie z Prof. Haraldem zur Hausenem ( laureat Nagrody Nobla z zakresu medycyny 2008)

I miejsce w konkursie firmy 3M ESPE – Espertise Talent Award 2011- praca doktorska

Soczewka Focusa 2013 za plaster dla pacjentów po chemioterapii przy zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej w kategorii otwartej (ocena komisyjna wynalazku) Zespół: dr n.med.lek.dent.Lidia Jamróz-Wilkońska, mgr farmacji Gabriela Wyszogrodzka, mgr farmacji Aleksandra Zielińska (informacje prasowe: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,400194,soczewki- focusa-dla-innowacyjnych-pomyslow-mlodych-badaczy.html)

 

 

Wystąpienia na forum PTS Odział Kraków:

„Spectroshade (MHT) – pokaz klinicznego zastosowania spektrofotometrii w tworzeniu mapy kolorystycznej korony zęba” – 20.01.2007r. Kraków.

„Praktyczne zastosowanie analizy spektrofotometrycznej przed i po wybielaniu zębów” - 16.06.2007r. Kraków.

 

Członkostwo i praca w ramach wolontariatu:

 

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii – Koordynator do spraw Wymiany Międzynarodowej – Oddział Kraków.

 

Publikacje i opublikowane doniesienia konferencyjne:

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych Kraków 1-3 IV 2004r. - wygłoszenie pracy pt." Jakość opracowania kanałów korzeniowych przy zastosowaniu systemów maszynowych FlexMaster (VDW) oraz Lightspeed (Lightspeed Technology Inc.) i narzędzi palcowych (pilnik H) - badania laboratoryjne."


2. International Association for Dental Research General Session - Istambuł 25-28 VIII 2004r. - wygłoszenie pracy pt. "Effciency of H- file compared with FlexMaster and Lightspeed rotary instruments."


3. „Zjazd IADR CED/NOF/ID – Stambuł 2004” Poradnik Stomatologiczny nr 1(39) I 2005


4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych Kraków 21-23 IV 2005r. – wygłoszenie pracy pt.” Estetyczna odbudowa złamanej korony materiałem kompozytowym Ceram-X duo u 17-letniego pacjenta. Opis przypadku.”


5. „Jakość opracowania kanałów korzeniowych przy zastosowaniu pilników palcowych Hedströma oraz rotacyjnych systemu FlexMaster i Lightspeed – badania in vitro.” Poradnik Stomatologiczny nr 4(42) IV 2005r.


6. „Estetyczna odbudowa złamanej korony materiałem kompozytowym Ceram-X duo u 17-letniego pacjenta. Opis przypadku.” Przegląd Lekarski 2005,suplement1,62,58.


7. Global University Case Contest 2004/05– IX 2005r. – "Ceram X - nano ceramic restorative in practis" – publikacja w ramach międzynarodowego konkursu.


8. „Metatray – nowa koncepcja wybielania zębów” Cosmetic Dentistry nr 3(1) 2006r.


9. „Mosty kompozytowe wzmacniane włóknami (FRC) wykonywane metoda bezpośrednią i pośrednią” Poradnik Stomatologiczny nr 2(52) II 2006r.


10. XV Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego Łódź 20–21 V 2006r. – wygłoszenie pracy pt. „Analiza spektrofotometryczna barwy zębów przed wybielaniem i po wybielaniu.”


11. „Przełamać ból” – współredakcja polskiego wydania książki DDS James P.Boyd, pt.”Splitting the headache”, Kraków 2006r.


12. „Analiza spektrofotometryczna barwy zębów przed wybielaniem i po wybielaniu.” Stomatologia Współczesna, suplement 2006.


13. „Zmiany flory bakteryjnej w kieszonkach przyzębnych pacjentów z zapaleniem przyzębia po zabiegu scalingu nad- i podziąsłowego z zastosowaniem systemu Vector®” Magazyn Stomatologiczny nr3(181)2007r.


14. IX Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu 24-27 IV 2007r. Nałęczów– wygłoszenie pracy pt.”Wpływ wybranych napojów na stopień trwałego przebarwienia zębów w badaniach spektrofotometrycznych in vitro.”


15. „Mikroskop sił atomowych (AFM) w badaniach stomatologicznych” Poradnik Stomatologiczny nr6(91)2009r.


16. „Polerowanie materiałów kompozytowych” Magazyn Stomatologiczny nr2(214)2010r.


17. International Association for Dental Research General Session – IADR – 14–17 VII 2010r. Barcelona – wygłoszenie pracy pt.”In vitro evaluation of composites’ surfaces after different polishing systems” – materiał opublikowany w książce zjazdowej.


18. „Konferencja IADR – Barcelona 2010.” Magazyn Stomatologiczny nr9(218)2010r.


19. „Porównanie opracowania kanałów korzeniowych za pomocą systemów rotacyjnych MTwo i EndoWave oraz nowego systemu SAF(Self Adjusting File) – badanie in vitro.” Magazyn Stomatologiczny 2010, 11(219).


20. „Polerowanie wypełnień kompozytowych” – w ramach publikacji edukacyjnej przyjęta do druku w roku 2011r. przez wydawnictwo MediaFlor.


21. „Współczesne poglądy na temat opracowania chemicznego kanałów korzeniowych – przegląd piśmiennictwa.” Poradnik Stomatologiczny 2011, XI, 2, 109; 74-81.


22. „Analiza porównawcza przecieku wierzchołkowego wypełnień kanałów korzeniowych w zależności od protokołu płukania - badanie in vitro.” Mag. Stom., 2011, 229, 6, 84-90.


23. „Wpływ rodzaju preparatu chelatującego na szczelność wypełnień kanałów korzeniowych - badanie in vitro.” Por. Stomatol., 2011, 113, 6, 224-229.


24. „Ocena wpływu protokołu płukania kanałów korzeniowych na szczelność wypełnień z gutaperki z dwoma uszczelniaczami MTA – Fillapex i 2Seal. Badanie in vitro.” Mag. Stom., 2011, 230, 7-8, 149-155. ONLINE


25. „Porównanie szczelności nowych uszczelniaczy mineralnych Tech Biosealer Endo (Isasan) i MTA Fillapex (Angelus ) oraz uszczelniacza epoksydowego 2Seal (VDW) – badanie in vitro.” Por. Stomatol., 2011, 114, 8, 293-298.


26. „Analiza porównawcza jakości opracowania kanałów korzeniowych za pomocą systemów rotacyjnych ProTaper i Mtwo oraz systemu recyprokalnego Reciproc – badanie in vitro.” Por. Stomatol., 2011, 115, 9, 340-347.


27. „Porównanie skuteczności opracowania kanałów korzeniowych instrumentami Reciproc 25 oraz ProTaper F2 z zastosowaniem techniki Ghassana Yareda – badanie in vitro.” Mag. Stom., 2011, 233, 11, 144-150. ONLINE


28. „Wpływ sposobu płukania kanałów korzeniowych na szczelność koronową wypełnień kanałów - badanie in vitro.” Mag. Stom., 2011, 234, 12, 82-88.


29. „Porównanie jakości opracowania kanałów korzeniowych techniką rotacyjną narzędziami Mtwo oraz techniką recyprokalną narzędziami Reciproc 25, ProTaper F2 oraz WaveOne Primary – badanie in vitro.” Por. Stomatol., 2011, 118, 11, 480-487.


30. „Płukanie kanałów korzeniowych jako modyfikacja zębiny i jego wpływ na szczelność wypełnień.” 6(20)XII 2011r. Medical Tribune (program edukacyjny Polskie Towarzystwo Lekarskie)


31. „Wpływ ostatecznego polerowania materiałów kompozytowych na jakość i trwałość odbudowy utraconych tkanek zęba.” I 2012r. Medical Tribune (program edukacyjny Polskie Towarzystwo Lekarskie)


32. „Spektrofotometryczna ocena jakości polerowania materiałów kompozytowych.” E-Dentico, 2012, 35, 1, 70-83.


33. „Wielospecjalistyczne i minimalnie inwazyjne leczenie skomplikowanego przypadku zaawansowanego zniszczenia tkanek twardych zębów” .” Por. Stomatol., 2012, 120, 2, 76-85.


34.„Porównanie szczelności wypełnień z materiałów MTA Angelus Grey, Tech Biosealer Apex oraz Biodentine w zębach z niezakończonym rozwojem wierzchołka – badanie in vitro.” Mag. Stom., 2012, 241, 7-8, 90-95.


35. „Porównanie opracowania zakrzywionych kanałów korzeniowych za pomocą różnych systemów instrumentów niklowo-tytanowych – badanie in vitro.” E-Dentico, 2012, 38, 4, 52-65.


36. „Wydłużanie korony klinicznej zębów leczonych endodontycznie” 19 IX 2012r.Medical Tribune (program edukacyjny Polskie Towarzystwo Lekarskie)


37. „Leczenie endodontyczne pięciokanałowych zębów trzonowych górnych” Mag. Stom., 2012, 244, 11, 66-74.


38. „Protokół płukania kanałów korzeniowych według zaleceń Działu Badawczego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego” Mag.Stom., 2013,246,1,92-94.


39. „Protokół płukania kanałów korzeniowych w aspekcie klinicznym” Endodoncja w praktyce, 2013,1,49-52.


40. „Zmiany endo-perio: jak postawić dobrą diagnozę i odnieść sukces terapeutyczny” 12/2013r. Medical Tribune (program edukacyjny Polskie Towarzystwo Lekarskie).


41. „Leczenie endodontyczne pięciokanałowych zębów trzonowych dolnych – doświadczenia własne” Mag.Stom., 2013, 252, 7-8, 82-92.


42. „Analiza porównawcza jakości opracowania kanałów korzeniowych systemami narzędzi rotacyjnych K3 oraz HyFlex. Badania In vitro.”MagStom,2014, 257, 1 ONLINE.


43. „Praktyczne spojrzenie na wyznaczanie długości roboczej” 1/2014r. Medical Tribune (program edukacyjny Polskie Towarzystwo Lekarskie) .


44. „Treatment of the inflamatory – proliferative tumor – interdisciplinar periodontal and surgical approach” DentMedProbl 2014, 51,1,148.


45. „Necrotizing sialometaplasia – trudności diagnostyczne - przegląd piśmiennictwa”. PrzeglLek 2014r. – praca przyjęta do druku (5-2014).


46. „Nić dentystyczna” 2014r. Medical Tribune (program edukacyjny Polskie Towarzystwo Lekarskie) (5-6-2014).


47. „Ocena jakości polerowania powierzchni materiałów kompozytowych za pomocą mikroskopu sił atomowych (Atomic Force Microscope (AFM)) Mag.Stom.(5) (2014r.)


48. „Necrotizing sialometaplasia of the palate coexisting with irreversible pulpitis – a case report” – JCases – w przygotowaniu.


49. 3 rozdziały w książce pt.Stomatologia Wskazówki specjalisty Opis przypadku Ekspert radzi pod redakcją prof. J. Krupińskiego; Wydawnictwo Medical Tribune Polska; Warszawa 2013r:


I „Ostateczne polerowanie materiałów kompozytowych” 1.11 960-64.


II „Współczesne poglądy na temat płynów do płukania kanałów korzeniowych” 1.14 (72-76)


III „Wydłużanie korony klinicznej zębów leczonych endodontycznie” 1.35 (168-170)


50. "Protokół FMD przed zabiegami chirurgicznymi – rola płynów bakteriobójczych i bakteriostatycznych”

 

Szkolenia i kursy:


1. III Sesja Międzynarodowa pt.” Rewolucje w stomatologii praktycznej – włókna szklane, adhezja i estetyka” Kraków 5 III 2004r.


2. Wykład szkoleniowy: „Włókno szklane w stomatologii zachowawczej i protetyce” Kraków 27 XI 2004r.


3. Członkostwo i czynny udział w zebraniach naukowo-szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Naukowego od 2004r.


4. Wykład szkoleniowy: „Jak pisać pracę naukową?” STN, Kraków, 23 XI 2005r.


5. Międzynarodowa Konferencja „Estetyka w stomatologii” Warszawa 18 III 2006r.


6. Międzynarodowa Konferencja Quintesenz Protetyka i Endodoncja 2006 - Warszawa 13-15 X 2006r.


7. Wykład szkoleniowy: „Ortodoncja w praktyce lekarza stomatologa. Współpraca lekarza ortodonty z lekarzami innych dyscyplin stomatologicznych ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i profilaktyki wad zgryzu” wykładowca: dr n. med. Wojciech Stós, Bielsko-Biała 8 IV 2006r.


8. Doskonalący kurs medyczny: „Periodontologia w codziennej praktyce stomatologicznej. Teoria przydatna dla praktyka. Jak rozpoznać periodontopatie? Prognoza przebiegu schorzenia. Jak wdrożyć periodontologie w swoim gabinecie? Przeprowadzenie badania, dokumentacja i terapia periodontopatii.” wykładowca: dr n. med. Gregor Chmiel, Wrocław 25 V 2007r.


9. Doskonalący kurs medyczny: „Wprowadzenie do chirurgii periodontologicznej. Jak ciąć, szyć i jakimi instrumentami? Jakie zabiegi są przydatne na co dzień, co można osiągnąć w periochirurgii? Możliwości i granice leczenia chirurgicznego.” wykładowca: dr n. med. Gregor Chmiel, Wrocław 26 V 2007r.


10. Doskonalący kurs medyczny: „Ćwiczenia skalingu i root planingu. Ostrzenie instrumentów. Zajęcia praktyczne.” wykładowca: dr n. med. Gregor Chmiel, Wrocław 27 V 2007r.


11. Symposium: „Periochirurgie für Praktiker Kronenverlängerung, FGT, Mikrochirurgischer Acces Flap“ Berlin 20-21 X 2007r.


12. Symposium: „Periochirurgie für Praktiker Regenerationschirurgie Wurzelspitzenresektionen, Spaltlappen“ Berlin 1-2 III 2008r.


13. National Osteology Symposium – Osteology Fundation – „Zapobieganie komplikacjom w obszarze implantu: Terapia przed osadzeniem implantu oraz terapia przyzębia” Kraków 18 IV 2008r.


14. National Osteology Symposium – Osteology Fundation – „Nowoczesne koncepcje leczenia i zarządzanie komplikacjami przy użyciu technik Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek” Kraków 19 IV 2008r.


15. Symposium: „Periochirurgie für Praktiker Plastische Mikrochirurgie“ Berlin 28-29 VI 2008r.


16. „Pełnoceramiczne korony i mosty LAVA – nowa era w protetyce estetycznej. Preparacja czy cementowanie, dlaczego uzupełnienia protetyczne nie powinny spadać” Wadowice 1 VIII 2008r.


17. „Wszystko o koronach pełnoceramicznych” - kurs przedkonferencyjny dr Marco Nicastro, Kraków 6 III 2009r.


18. VIII Konferencja Międzynarodowa Detal Spaghetti 2009 „Per aspera ad astra – praktyczne rady włoskich mistrzów” Kraków 7 III 2009r.


19. „International Dental Ergonomics Congress – ergonomic solutions for problems in dental practice” Kraków 29-30.05.2009r.


20. “Protezy szkieletowe – sposoby ich zakotwiczenia w jamie ustnej” - Bielsko-Biała 30.09.2009r.


21. „Praktyczne spojrzenie na zagadnienia z zakresu okluzji w codziennej praktyce. Część I.” - kierownik naukowy dr Jens-Christian Katzschner - Wrocław 17.10.2009r.


22. „Praktyczne spojrzenie na zagadnienia z zakresu okluzji w codziennej praktyce. Część II- praktyczna.” - kierownik naukowy dr Jens- Christian Katzschner - Wrocław 18.10.2009r.


23. „Szlifowanie pod korony i mosty w ujęciu technicznym i geometrycznym. Nowe trendy w konstrukcji narzędzi rotacyjnych” Wadowice 13.01.2010r.


24. „Praktyczne spojrzenie na zagadnienia z zakresu okluzji w codziennej praktyce. Część III – teoria i praktyka” - kierownik naukowy dr Jens- Christian Katzschner - Warszawa 15-17.01.2010r.


25. „Terapia regeneracyjna” – Kraków 26-27.02.2010r. 26.„Terapia resekcyjna 1” –Kraków 19-20.03.2010r.


27. National Osteology Symposium – „Nowe perspektywy w augumentacji tkanek miękkich” Kraków 9.04.2010r.


28. National Osteology Symposium – „Nowoczesne koncepcje leczenia i zarządzania tkankami przy użyciu technik Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek” Kraków 10.04.2010r.


29. „Terapia resekcyjna 2” –Kraków 16-17.04.2010r.


30. „Plastyczna chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa” – Kraków 21-22.05.2010r.


31. „Praktyczne spojrzenie na zagadnienia z zakresu okluzji w codziennej praktyce. Część IV– teoria i praktyka” - kierownik naukowy dr Jens- Christian Katzschner - Warszawa 3-4.07.2010r.


32. „Indywidualne uzupełnienia tymczasowe jako niezbędny etap w planowaniu leczenia protetycznego nie tylko pacjentów z rekonstrukcją zwarcia” – Łódź 4.09.2010r.


33. „Protetyka na implantach” Warszawa 18-19.03.2011r.


34. „Chirurgia i regeneracja przyzębia – warsztat praktyczny – prof.Giulio Rasperini” – Warszawa 11.05.2011r.


35. „Od mikro- do makrochirurgii w stomatologii” Kraków 20-22.05.2011r.


36. „Chirurgia periodontologiczna – kurs I” – kurs specjalizacyjny – Kraków 26-30.09.2011r.


37. „Zdrowie publiczne” - kurs specjalizacyjny – Bielsko-Biała 17-23.10.2011r.


38. „Chirurgia plastyczna tkanek miękkich w obszarze estetycznym jamy ustnej” –prof. Giovanni Zucchelli – Kraków 9-10.11.2011r.


39. „Najważniejsze elementy praktyki periodontologicznej w gabinecie stomatologicznym” 09.03.2012r. Kraków.


40. National Osteology Symposium - “Current Concepts and Future Techniques In Oral Tissue Regeneration” – 14.04.2012r. Warszawa.


41. “New augumentation techniques In complex periodontal cases” – Prof.Anton Sculean – 13.04. 2012r. Warszawa.


42. „Choroby błony śluzowej jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna – część I” – 28.05-01.06.2012r.– Warszawa.


43. „Implantologia” 10.09-12.09.2012r. – Białystok.


44. XVIII Międzynarodowa Konferencja Sekcji Periodontologii PTS „Co nowego w periodontologii?” 19-20.10.2012r. Białystok


45. „Kurs implantologiczny zaawansowany. Zarządzanie tkankami miękkimi w procedurach GBR wokół implantów” - kurs praktyczny 20.10.2012r. Białystok


46. „Podstawy diagnostyki i leczenia w periodontologii” Kraków 11-15.02.2013r.


47. „Promocja zdrowia w periodontologii” Kraków 18-20.03.2013r.


48. „Skuteczna strategia marketingowa gabinetu stomatologicznego, czyli jak sprawić, by klient nas dostrzegł i zapamiętał. Umiejętności interpersonalne potrzebne w gabinecie stomatologicznym w relacji przełożony-podwładny. Zarządzanie sobą w czasie.” Kraków 7.03.2013r.


49. CEE KOL –Praga – sympozjum europejskich konsultantów firmy 3M- 04-2013r.


50. „Zastosowanie laserów diodowych w codziennej praktyce” Warszawa 11.05.2013r.


51. „Choroby błon śluzowych jamy ustnej i profilaktyka onkologiczna – część II” Warszawa 10-14.06.2013r.


52. Curriculum Periodontologiczne – część I – kierownik naukowy Prof.Dr.med.dent., Dr. h.c. M.S. Anton Sculean –Wrocław- 5-6.07.2013r.


53. „Chirurgia periodontologiczna – kurs II” – kurs specjalizacyjny – Kraków 8-10.07.2013r.


54. „Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa” Kraków 2-4.09.2013r.


55. „Radiologia Stomatologiczna” Kraków 4-5.10.2013r.


56. Curriculum Periodontologiczne – część II – kierownik naukowy Prof.Dr.med.dent., Dr. h.c. M.S. Anton Sculean –Wrocław- 26-27.10.2013r.


57. „Laseroterapia” 14-16.10.2013r. Poznań.


58. Curriculum Periodontologiczne – część III – kierownik naukowy Prof.Dr.med.dent., Dr. h.c. M.S. Anton Sculean –Wrocław- 9-10.01.2014r


59. „Planowanie leczenia protetycznego od pierwszej wizyty do pracy ostatecznej” Kraków 7.03.2014r.


60. Konferencja PTP – Warszawa 29-03-2014r.


61. EBD Champions Conference – Chicago 9-10.05.2014r. – konferencja i warsztaty praktyczne w ADA Center for Evidence-Based Dentistry – reprezentacja Polski na zaproszenie organizatora.


62. Perio Master Course – Universitat Bern Departament of Periodontology School of Dental Medicine - Bern – 18-20.06.2014r.

PRYWATNE GABINETY STOMATOLOGICZNE      tel. +48 (33) 823 52 32       PON - PT: 9:00 - 20:00, CZW: 12:00 - 20:00